top of page

Datoen er satt

Teaterkompaniet Speak er i gang med sin nyeste produksjon "Hva kan vi snakke om?". Datoene er 20. og 21. oktober på Trikkehallen. På scenen ser du meg og Marianne Hatlenes Lie. Vi gleder oss helt enormt!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page